NedirNasıl
Trend

Ohal Nedir, Nasıl Uygulanır?

OHAL, olağanüstü hal anlamına gelir. OHAL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 121. maddesinde düzenlenmiştir. OHAL, “ülke veya bir kısmının iç güvenliğini tehdit eden yaygın şiddet olayları, tehlikeli salgın hastalıklar veya büyük tabii afetler sebebiyle, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlık ve genel asayişin ciddi şekilde bozulması” halinde ilan edilebilir. Ohal nedir inceleyelim.

OHAL ilan edildiğinde, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nun önerisiyle, olağanüstü hal kapsamındaki tedbirleri alabilir. Bu tedbirler, “silahlı kuvvetlerin kullanılması, kişilerin ve kurumların faaliyetlerinin durdurulması, mallara el konulması, yurt dışına çıkmanın yasaklanması, toplantı ve gösterilerin yasaklanması, basın yayın organlarının faaliyetlerinin durdurulması” gibi önlemleri içerebilir.

OHAL ilan süresi, 6 ayı geçemez. Ancak, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nun önerisiyle, süreyi 6 ay daha uzatabilir. OHAL, Meclis tarafından kaldırılır.

Ohal Nedir? Nasıl Uygulanır?

OHAL (Olağanüstü Hal), bir ülkede veya bölgede olağan dışı durumların meydana geldiği ve normal hukuki düzenin yetersiz kaldığı durumlarda, olağan yasama ve yargı mekanizmalarının yanı sıra bazı temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabildiği özel bir hukuki rejimdir. OHAL, anayasal düzen içerisinde, geçici ve istisnai bir dönemde uygulanan bir düzenlemedir. OHAL, genellikle iç savaş, terör saldırıları, doğal afetler gibi olağan dışı durumlarla mücadele amacıyla ilan edilir.

OHAL, her ülkede farklılık gösterebilir ancak genellikle şu adımlar izlenir:

 1. OHAL İlanı: OHAL, genellikle devlet başkanı, hükümet veya yasama organı tarafından ilan edilir. Bu ilanla birlikte olağanüstü halin geçerli olacağı süre ve kapsam belirlenir.
 2. Yasal Dayanak: OHAL’in yasal dayanağı, bir ülkenin anayasasında ve yasal mevzuatında belirtilir. OHAL süresince hangi hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabileceği, hangi tedbirlerin alınabileceği ve kimin yetkili olduğu gibi konular net bir şekilde belirtilmelidir.
 3. Özel Düzenlemeler: OHAL kapsamında, olağan durumda uygulanmayan tedbirler alınabilir. Örneğin, seyahat kısıtlamaları, gösteri ve toplantı yasağı, sokağa çıkma yasağı gibi önlemler alınabilir.
 4. İzleme ve Denetim: OHAL süresince, uygulamaların anayasaya ve hukuka uygunluğunun denetimi önemlidir. OHAL’in keyfi uygulanmasını engellemek için bağımsız denetleme mekanizmalarının varlığı önemlidir.
 5. Sürecin Sonlandırılması: OHAL, belirli bir süreyle sınırlı olmalı ve durum normale döndüğünde sonlandırılmalıdır. Ancak süreç, olağan dışı durumun devam etmesi halinde uzatılabilir. OHAL sona erdiğinde, normal hukuk düzeni tekrar yürürlüğe girecektir.

OHAL, bir ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durumlar karşısında etkin bir şekilde mücadele etmek için kullanılan bir araçtır. Ancak, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması nedeniyle dikkatli ve sorumlu bir şekilde kullanılması gereken bir yöntemdir. OHAL’in demokratik değerlere uygun şekilde uygulanması ve istismar edilmemesi, hukukun üstünlüğünü korumak için önemlidir.

Hangi durumlarda OHAL ilan edilebilir?

OHAL, olağanüstü hal anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 121. maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin onayı ile ülke genelinde veya belirli bir bölgede olağanüstü hal ilan edebilir. OHAL ilan edilmesinin şartları şunlardır:

 • Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü veya toprak bütünlüğünün tehlikede olması,
 • Savaş veya savaşı gerektirecek bir tehdidin ortaya çıkması,
 • Tabii afetlerin meydana gelmesi,
 • Büyük bir yangın veya salgın hastalık çıkması,
 • Toplum düzeninin ciddi şekilde bozulması,
 • Terör saldırısı veya başka bir suçun ülke güvenliğini tehdit edecek şekilde tekrarlanması.

OHAL ilan edildiğinde, Cumhurbaşkanı, TBMM’nin onayı olmadan bazı konularda karar vermeye yetkili olur. Bu kararlar, olağanüstü hal süresince yürürlükte kalır ve yargı denetimine tabi değildir. OHAL kapsamında alınabilecek kararlar şunlardır:

 • Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklamak,
 • Seyahatleri kısıtlamak,
 • Basın yayın organlarını kapatmak,
 • Kamu çalışanlarını görevden uzaklaştırmak,
 • Arama ve el koyma yapmak,
 • Tutuklama ve sınır dışı etme yapmak.

OHAL ilan edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına neden olur. Bu sınırlamalar, olağanüstü hal süresince gerekli ve orantılı olmak kaydıyla uygulanabilir. OHAL ilan edilmesinin amacı, devletin güvenliğini ve düzenini korumaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu